Meny
Meny

Gruppchef Placeringsgrupp Barn och Familj

Vallentuna Barn- och familjeenheten Ansök senast: 2019-08-30

Vill du vara med i en utvecklande organisation som arbetar med tillitsbaserad styrning och ledning?

Socialförvaltningen i Vallentuna Kommun söker en gruppchef för vår nystartade Placeringsgrupp 0-20 år som ingår i Barn- och familjeenheten på myndighetsavdelningen. Vi har ett öppet klimat med kunden i centrum och vi satsar framåt för att utveckla det dagliga arbetet, med fokus på kvalitet och rättssäkerhet. Du kommer att ingå i enhetens ledningsgrupp där vi eftersträvar ständig utveckling, helhetssyn och hållbarhet.

Enheten har cirka trettio medarbetare, som arbetar med mottagning, utredning och uppföljning av insatser för barn med unga, familjerätt och familjhemsvård.  Vi söker dig som kan bidra med nya perspektiv och idéer för att genom det stärka den gemensamma förmågan att leda organisationen åt rätt håll. Vi vill att ditt ledarskap syns i dina medarbetares resultat och beteenden. Våra medarbetare säger att Vallentuna är möjligheternas kommun och det vill vi fortsätt med.

I Vallentuna får du ett utbildningspaket för både chefs- och ledarrollen. Du kommer till en organisation som har utvecklingsvilja, samarbete och dialog. Där du som vill får möjlighet att pröva, följa upp och ta del av goda exempel från andra.  


Arbetsuppgifter

I rollen som gruppchef för Placeringsgruppen 0-20 år ingår du i enhetens ledningsgrupp tillsammans med enhetschef och tre andra gruppchefer, där du förväntas medverka till utvecklingen för hela enheten. Tillsammans med enhetschef ansvarar du för Placeringsgruppens resultat, personal, arbetsmiljö och budget, och har i detta arbete tillgång till kompetenta stödfunktioner. Gruppen består av barnhandläggare, familjehemssekreterare, kontaktsekreterare och utredningssekreterare. Vi befinner oss i ett spännande utvecklingsarbete där du har stora möjligheter till att vara med och forma ett än mer kvalitativt arbetssätt. Du leder och fördelar det operativa arbetet så att det stödjer verksamhetens och organisationens mål, i nära samarbete med andra.


Kvalifikationer

Vi söker dig som

 • Har socionomexamen, eller annan utbildning som arbetsgivarens anser är jämförbar
 • Har gedigen erfarenhet av myndighetsutövning inom barn och unga samt inom familjehemsvård
 • Om du har erfarenhet av verksamhets-, personal- och budgetansvar är det meriterande liksom erfarenhet av att arbeta i en politiskt styrd organisation
 • Har kunskap om verksamhetsrelevant lagstiftning

I syfte att eliminera onödig byråkrati, ser vi att du är pragmatisk i kombination med att vara inom regelverkets ramar, det vill säga att med öppet sinne undersöka hur man bäst löser och hanterat uppgifter, utan att göra ogrundade antaganden. Du har fokus på kundens förväntningar och behov.


Personliga egenskaper

 • Du fokuserar på uppdraget och ditt ledarskap syns i gruppens prestationer och resultat.
 • Du leder din verksamhet och dina medarbetare effektfullt och representerar din verksamhet och organisation i syfte att skapa intresse och engagemang.
 • Du arbetar för att andra ska lyckas genom att att bygga relationer, skapa förtroende och uppmuntrar innovation.
 • Hög service, flexibilitet och professionellt bemötande är nyckelord för dig.

Vallentuna kommun genomsyras av vår värdegrund - Engagemang, Allas lika värde och Utveckling. Du arbetar för att värdegrunden ska synas i dina medarbetares beteende, där du också är en förebild för dem och andra.


Information

Vi erbjuder:

 • Förmånlig tjänstepension
 • Utbildningspaket för både chefs- och ledarrollen
 • Friskvårdsbidrag eller friskvårdstimme, kostnadsfria aktiviteter
 • Utfyllnad av din föräldrapenning från F-kassan vid föräldraledighet
 • Flexibla arbetstider – frihet under ansvar
 • Individuell och marknadsmässig lönesättning

Tillträde augusti 2019 eller enligt överenskommelse. Intervjuer kommer att hållas fortlöpande. Vi tillämpar individuell lönesättning.

Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid. Provanställning kan komma i fråga.

För ytterligare info kontakta: Enhetschef Malin Winge eller tf enhetschef Annika Pihl, telefon 08-587 850 00.

Mer information och fackliga representanter hittar du på www.vallentuna.se/ledigajobb

Vi ser fram emot din ansökan senast 2019-08-30.

 

 

Bemötande, tillgänglighet och fokus på kunden är viktigt för vårt arbete med resultat och ökad kvalitet. Socialförvaltningen består av cirka 500 medarbetare med uppdraget att arbeta förebyggande och stödjande inom så väl socialtjänst som vård och omsorg. Verksamheten består av trygga arbetsgrupper med hjälpsamma kollegor och stöttande chef. Inom Socialförvaltningen har du som medarbetare stor frihet och förtroende att utöva ditt arbete samt möjligheten att utveckla din roll. Vallentuna kommun vågar testa! Vi har som ambition att ligga i framkant när det gäller digitalisering, arbetssätt och arbetsmetoder och som medarbetare hos oss har du en central roll i utvecklingsarbetet. Dina professionella och hjälpsamma kollegor stöttar dig samtidigt som dina coachande chefer ger dig frihet, tid, förtroende och mandat att utveckla både ditt arbete och din roll med kvalitet. I Vallentuna kan du kombinera en attraktiv miljö med ett meningsfullt jobb – här har du möjligheten att vara med och skapa något nytt!