Meny
Meny

Myndighetschef

Vallentuna Socialförvaltningen Sista ansökningsdag: 2022-12-11

Vill du vara med och utveckla socialtjänsten mot en mer förebyggande, anpassad och hållbar socialtjänst? Identifierar du dig med ord som nytänkande, prestigelös och inkluderande? Då är detta tjänsten för dig, ansök redan idag!

Vallentuna Kommun söker en avdelningschef till socialförvaltningens myndighetavdelning. Avdelningen ansvarar för hela socialtjänstområdet och består av fyra enheter som leds av fyra enhetschefer: Barn- och familjeenheten, vuxen- och funktionsvariation, äldreenheten och socialjouren nordost. Sammanlagt arbetar ca 75 medarbetare på myndighetsavdelningen.

 

Om verksamheten:

Vi söker en avdelningschef till socialförvaltningens myndighetsavdelning. Myndighetsavdelningen är organiserad i tre verksamhetsområden, äldreenheten, vuxen- och funktionsvariationsenheten och barn- och familjeenheten. På avdelningen finns också en verksamhetsutvecklare som ingår i avdelningens ledningsgrupp och som bistår cheferna med förbättring- och utvecklingsarbete. 

 

Arbetsuppgifter:

I rollen som myndighetschef får du det övergripande ansvaret för att planera, genomföra, följa upp samt utveckla och förbättra verksamheten. I uppdraget ingår att styra och leda avdelningen mot uppsatta mål samt att leda och skapa delaktighet med de chefer som du leder. Du kommer att ha det sammanhållna ansvaret för avdelningens myndighetsutövning, ekonomi, personal och arbetsmiljö samt utveckling. I uppdraget ingår omvärldsbevakning samt att noga följa förändringar inom aktuell lagstiftning. I din roll kommer du få möjligheter att utveckla kompetens och arbetsmetoder genom ett systematiskt förbättringsarbete, där vi använder tjänstedesign som ett verktyg för att utveckla verksamheten i riktningen mot en sammanhållen och hållbar socialtjänst.

Som myndighetschef ingår du i socialförvaltningens ledningsgrupp. I förvaltningsledningen förväntas du bidra till utvecklingen av hela socialförvaltningen, i syfte att skapa en modern och hållbar organisation som har modet att gå före.

 

Kvalifikationer:

  • Du har socionomexamen eller annan akademisk examen som arbetsgivaren bedömer som likvärdig.
  • Du har flerårig chefserfarenhet där du också lett andra chefer.
  • Du har goda kunskaper om den lagstiftning som styr verksamheten och erfarenhet av myndighetsutövning i en politiskt styrd organisation.
  • Du ska också ha en god förståelse för ekonomi- och prognosarbete.

 

Personliga egenskaper:

  • Du är en strukturerad, strategisk och coachande ledare med ett mål- och resultatorienterat förhållningssätt.
  • Du har intresse och förmåga att leda i förändring, skapa tydlighet och ta tillvara på medarbetarnas nytänkande i ett öppet klimat.
  • Du kan effektivisera och utveckla verksamheten utifrån mål och uppdrag, samt att du är samverkansinriktad med förmåga att skapa förtroendefulla relationer i såväl intern som extern dialog.
  • Du utvecklar, uppmuntrar innovation, lärande och skapar anpassning till externa förändringar.
  • Du är länken och representerar din verksamhet och Vallentuna kommun.
  • Vallentunas värderingar syns i ditt och dina medarbetares beteenden.

 

Socialförvaltningen arbetar utifrån ledningsfilosofin tillitsbaserad styrning och ledning och verkar för detta ska genomsyra hela förvaltningen och alla verksamheter. Det är därför av största vikt att ditt ledarskap präglas av detta förhållningssätt.

 

Information:

Engagemang, samarbete och allas lika värde ska genomsyra vår organisation. Du som söker bör självklart dela våra gemensamma värderingar. Som arbetsgivare vill vi tillvarata de kvaliteter som en jämn könsfördelning och kulturell mångfald tillför. Vallentuna kommun satsar på kompetensutveckling och ett hållbart arbetsliv. För att ge så goda förutsättningar som möjligt har Vallentuna kommun en chefsakademi, för chefer och ledare, där du får utbildning och verktyg.

Anställningen är en tillsvidare heltid med start datum snarast möjligt. 

I den här rekryteringen använder oss av testning i urvalet för att på ett fördomsfritt sätt kunna bedöma de egenskaper som är viktiga för tjänsten. För att gå vidare i rekryteringsprocessen behöver du uppfylla kvalifikationskraven och genomföra testerna innan sista
ansökningsdag.

För trygghet och omtanke gentemot varandra förväntar vi oss att du är fullvaccinerad mot Covid-19. 

För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen använder vi verktyget ReachMee. Vi ber dig att skicka in din ansökan genom att klicka på ansökningslänken i annonsen. Vi tar inte emot ansökningar/intresseanmälningar via e-post. Har du några frågor är du välkommen att kontakta angiven person i annonsen. Intervjuer hålls fortlöpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum.

Du är varmt välkommen att skicka din ansökan med ett personligt brev och CV senast 2022-12-11.

För mer information kontakta:

David Gyllenstråle, socialchef, 076 641 56 44

Mer information och fackliga representanter hittar du på  www.vallentuna.se/ledigajobb.